Response to Earthquakes in Turkey and Syria

Michelle MachenMauser News, International Packaging

Our thoughts are with all those affected by the devastating earthquakes in Turkey and Syria. While our local team members are safe and our operations were not directly impacted, many of our colleagues have family or friends who were. For immediate disaster relief, Mauser Packaging Solutions is donating IBCs to be used for safe drinking water and making a monetary donation to the Turkish Red Crescent organization, part of the International Red Cross. If you would like to support relief efforts, please consider donating to the Turkish Red Crescent organization - https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/405/donations-for-earthquake-in-pazarcik.

Translations:

German - Unsere Gedanken sind bei allen, die von den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien betroffen sind. Unsere Mitarbeiter vor Ort sind zwar in Sicherheit und unser Betrieb war nicht direkt betroffen, aber viele unserer Kollegen haben Familienangehörige oder Freunde, die betroffen sind. Als unmittelbare Katastrophenhilfe spendet Mauser Packaging Solutions IBCs für die Versorgung mit sauberem Trinkwasser und eine Geldspende an die Organisation Türkischer Roter Halbmond, die dem Internationalen Roten Kreuz angehört. Wenn Sie die Hilfsmaßnahmen unterstützen möchten, ziehen Sie bitte eine Spende an den Türkischen Roten Halbmond in Betracht - https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/405/donations-for-earthquake-in-pazarcik.

Polish - Nasze myśli biegną ku wszystkim, którzy ucierpieli wskutek niszczycielskich trzęsień ziemi w Turcji i Syrii. Chociaż członkowie naszego lokalnego zespołu są bezpieczni, a nasza działalność nie została bezpośrednio dotknięta, wielu naszych pracowników ma rodziny lub znajomych, którzy zostali dotknięci katastrofą. W ramach natychmiastowej pomocy humanitarnej firma Mauser Packaging Solutions przekazuje pojemniki IBC, które zostaną wykorzystane do zapewnienia bezpiecznej wody pitnej, oraz wpłaca darowiznę pieniężną na rzecz tureckiej organizacji Czerwony Półksiężyc, będącej częścią Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Jeśli chcesz wesprzeć działania pomocowe, rozważ przekazanie darowizny na rzecz organizacji Turecki Czerwony Półksiężyc – https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/405/donations-for-earthquake-in-pazarcik.

Spanish - Nuestros pensamientos están con todos los afectados por los devastadores terremotos en Turquía y Siria. Si bien los miembros de nuestro equipo local están a salvo y nuestras operaciones no se vieron afectadas directamente, muchos de nuestros compañeros de trabajo tienen familiares o amigos afectados. Para una ayuda inmediata en este desastre, Mauser Packaging Solutions está donando GRG para captar agua potable segura y haciendo una donación monetaria a la organización de la Media Luna Roja Turca, parte de la Cruz Roja Internacional. Si desea apoyar los esfuerzos de socorro, por favor considere donar a la organización de la Media Luna Roja Turca en https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/405/donations-for-earthquake-in-pazarcik

Turkish - Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı deprem felaketinden etkilenenlerin acılarını paylaşıyoruz. Yerel ekip üyelerimiz güvende ve operasyonlarımız doğrudan etkilenmemiş olsa da birçok meslektaşımızın ailesi veya arkadaşı depremden etkilenmiştir. Mauser Packaging Solutions, acil afet yardımı kapsamında güvenli içme suyu için kullanılmak üzere IBC'ler bağışlayacak ve Uluslararası Kızılhaç'ın bir parçası olan Türk Kızılay'ına para bağışında bulunacaktır. Yardım çalışmalarına destek olmak istemeniz halinde lütfen Türk Kızılay'ına bağışta bulunmayı düşünün: https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/405/donations-for-earthquake-in-pazarcik.